- PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

JAVNA NABAVKA JN 1/2020
NAZIV: Zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku električne energije

VRSTA PREDMETA : DOBRA

- POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

- KONKURSNA DOKUMENTACIJA
- ODLUKA O DODELI UGOVORA
- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
JAVNA NABAVKA JN 1/2019
NAZIV: Zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku električne energije

VRSTA PREDMETA : DOBRA

- POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

- KONKURSNA DOKUMENTACIJA
- ODLUKA O DODELI UGOVORA
JAVNA NABAVKA JN 1/2017
NAZIV: Zahtev za dostavljanje ponuda za nabavku električne energije

VRSTA PREDMETA : DOBRA

- POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

- KONKURSNA DOKUMENTACIJA
- ODLUKA O DODELI UGOVORA
- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
 
 
JAVNA NABAVKA DTP 2/17
NAZIV: Zahtev za dostavljanje ponuda za promotivni materijal u okviru realizacije projekta Danube Skills

VRSTA PREDMETA : DOBRA

- POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 
 
JAVNA NABAVKA DTP 1/17
NAZIV: Zahtev za dostavljanje ponuda za uslugu organizacije Nacionalne radionice u okviru realizacije projekta Danube Skills

VRSTA PREDMETA : USLUGA

- POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
 
 
JAVNA NABAVKA 1.1.1/16
NAZIV: električna energija

VRSTA POSTUPKA: JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
VRSTA PREDMETA : DOBRA
OPŠTI REČNIK NABAVKI:
ОРН - 09310000

- POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
- KONKURSNA DOKUMENTACIJA

-  ODLUKA O DODELI UGOVORA
- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
 
 
JAVNA NABAVKA 4/15
NAZIV: ZAKUP BAZENA U SPORTSKIM CENTRIMA ZA POTREBE IZVOĐENJA REDOVNE NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA UČENIKA ŠKOLE
VRSTA POSTUPKA: JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
VRSTA PREDMETA : USLUGE
PREDMET: USLUGE U OBLASTIMA REKREACIJE, KULTURE I SPORTA
OPŠTI REČNIK NABAVKI: 92330000

 - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
- KONKURSNA DOKUMENTACIJA
- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
 
   
 


JAVNA NABAVKA 3/14
NAZIV:
Одржавање рачунарске и комуникационе опреме и софтвера
VRSTA POSTUPKA: JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
VRSTA PREDMETA : USLUGE
OPŠTI REČNIK NABAVKI:
ОРН - 72000000

- POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
- KONKURSNA DOKUMENTACIJA

- ODLUKA O DODELI UGOVORA
- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORUJAVNA NABAVKA 4/14
NAZIV: električna energija

VRSTA POSTUPKA: JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
VRSTA PREDMETA : DOBRA
OPŠTI REČNIK NABAVKI:
ОРН - 09310000

- POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
- KONKURSNA DOKUMENTACIJA

- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
JAVNA NABAVKA 10/14
NAZIV: ZAKU
P BAZENA
VRSTA POSTUPKA: JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
VRSTA PREDMETA : USLUGE
OPŠTI REČNIK NABAVKI:
ОРН - 92330000

- POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
- KONKURSNA DOKUMENTACIJA

- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORUJAVNA NABAVKA 13/14
NAZIV: Одржавање рачунарске и комуникационе опреме и софтвера
VRSTA POSTUPKA: JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
VRSTA PREDMETA : USLUGE
OPŠTI REČNIK NABAVKI:
ОРН - 72000000


- POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
- KONKURSNA DOKUMENTACIJA

- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU