CENOVNIK VANREDNOG ŠKOLOVANJA

 

Školski odbor, na sednici održanoj 16.01.2013. usvojio je cenovnik vanrednog školovanja u Školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju za 2012/2013 godinu.


Vrsta usluge
Prekvalifikacija
Dokvalifikacija
I, II, III, IV razred
Upisnina
30,000,00 RSD
(4x7.500,00)
37.500,00 RSD
(3x7.500,00 + 15.000,00)
Ispit sa pismenim
1.200,00 RSD
1.200,00 RSD
1.200,00 RSD
Ispit bez pismenog
1.000,00 RSD
1.000,00 RSD
1.000,00 RSD
Praktična nastava
1.400,00 RSD
1.400,00 RSD
1.400,00 RSD

 

ZAVRŠNI ISPIT   3.400,00 RSD

MATURSKI ISPITI

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST    1.200,00 RSD
IZBORNI PREDMET                     1.000,00 RSD
MATURSKI RAD                         3.800,00 RSD
UKUPNO                                 6.000,00 RSD

 

Primeri uplatnica:


uplatnica_1

 

uplatnica_2