CENOVNIK VANREDNOG ŠKOLOVANJA

 

Vrsta usluge
Prekvalifikacija
Dokvalifikacija
I, II, III, IV razred
Upisnina
18.000,00 RSD
(4x4.500,00)
18.000,00 RSD
(4x4.500,00)
4.500,00 RSD po godini
Ispit sa pismenim
1.000,00 RSD
1.000,00 RSD
1.000,00 RSD
Ispit bez pismenog
1.000,00 RSD
1.000,00 RSD
1.000,00 RSD
Ispit iz praktične nastave
Ispit sa vežbama
1.000,00 RSD
1.000,00 RSD
1.000,00 RSD
Obnova Godine
1.500,00 RSD
1.500,00 RSD
1.500,00 RSD
Čas konsultativne nastave
200,00 RSD
200,00 RSD
200,00 RSD
Završni ispit
2.500,00 RSD
2.500,00 RSD
2.500,00 RSD
Maturski ispit
3.000,00 RSD
3.000,00 RSD
3.000,00 RSD

 

Primeri uplatnica:


uplatnica_1

 

uplatnica_2