NASTAVNO OSOBLJE

 

1. Cvetković Mihailo - likovna kultura

2. Begović Mima – muzička umetnost

3. Bošković Slavica - brodska medicina

4. Ćudić Biljana - fizika

5. Đorić Šparović Tamara - geografija

6. Đokić Oprolećovana – matematika i informatika

7. Gavrilović Dejan – fizičko vaspitanje

8. Grozdanić - Bajić Danka - psiholog-pedagog

9. Isaković-Jeremić Vera - istorija

10. Budimlija Saša – nemački jezik

11. Jovanović Leonid - brodograđevinska grupa predmeta

12. Jovanović Popović Gordana - brodograđevinska grupa predmeta

13. Kenđelić Zlatko - nautička grupa predmeta - pomorski smer

14. Kivić Irina - elektrotehnička grupa predmeta

15. Lazić Ljiljana - hemija

16. Lelović Nataša - hidrograđevinska grupa predmeta

17. Mamić Jasna - nautička grupa predmeta - rečni smer

18. Milaković Jasmina - engleski jezik

19. Milenković Marijana - engleski jezik

20. Milić Gordana – filozofija i sociologija

21. Milić Zdravko – verska nastava

23. Mirković Ivana – francuski jezik

24. Mitrović Miljana - hidrograđevinska grupa predmeta


25. Nenezić Slobodanka – srpski jezik i književnost

26. Petković Radmila - hidrograđevinska grupa predmeta

27. Petrović-Zec Jasmina - biblioteka, srpski jezik i književnost

28. Radoja Mara – pravo i ustav

29. Ranković Dijana – biologija i ekologija

30. Romić Dragana - hidrograđevinska grupa predmeta

31. Savić Bora - nautička grupa predmeta - rečni smer

32. Savić Miroslav - praktična nastava - rečni smer

33. Nedeljković Sanja - ruski jezik

34. Tabaš Dragana - brodograđevinska grupa predmeta

35. Tintor Zoran - matematika

36. Jovanović Sanja - matematika

37. Vladisavljević Nataša - mašinska grupa predmeta, informatika

38. Simić Igor - fizičko vaspitanje

39. Balan-Milić Emina – srpski jezik i književnost

40. Živanović Snežana – srpski jezik i književnost

41. Živković Radisav - brodograđevinska grupa predmet

42. Marko Lekić - fizičko vaspitanje

43. Vladimir Šparović - nautička praksa

44. Jovičić Zoran - nautička praksa

45. Mirković Ivana - francuski jezik

46. Đorđević Borislav - mašinska praksa

47. Đorđević Lina - mašinska praksa