VANNASTAVNO OSOBLJE

 

1. Tatjana Đokić - direktorka

2. Leonid Jovanović - koordinator praktične nastave

3. Poleksić Vojislava - sekretar

4. Mileva Đurić Stošić - šefica računovodstva

5. Danka Grozdanić Bajić - pedagog-psiholog

6. Jasmina Petrović Zec - bibliotekarka

7. Boloban Slavica- administrativno finansijska radnica

8. Vlada Knežević - domar
9. Slađana Micevski - spremačica

10. Katarina Tomić - spremačica

11. Dragica Stojanović - spremačica

12. Nives Jojić - spremačica

13. Svetlana Ivanović - spremačica

14. Dragica Zarić - spremačica

15.Verica Gašević - spremačica