VANNASTAVNO OSOBLJE

 

1. Đokić Tatjana - Direktor

2. Grozdanić Bajić Danka - Školski psiholog

3. Živanović Snežana - Bibliotekarka

4. Prvulović Violeta - Šefica računovodstva

5. Čejović Jovan - Sekretar

6. Antić Dragan - Domar

7. Micevski Sladjana - Spremačica

8. Gašević Verica - Spremačica
9. Jojić Nives - Spremačica

10. Tomić Katica - Spremačica

11. Zarić Dragica - Spremačica

12. Micevski Marija - Spremačica