*

RASPORED  POLAGANJA  ISPITA  U

APRILSKOM ROKU  OD 30.03.2020.  do 14.04.2020.

I

Opšte obrazovni predmeti

Datum i vreme polaganja

Komisija

1

 Ruski jezik       I,II,III i IV razred

pismeni ponedeljak 30.03.2020. u 11:35

 

 Nemački jezik  I,II,III i IV razred

 

 

Francuski jezik I,II,III i IV razred

usmeni sreda 01.04.2020. u 11:35

 

 

 

 

2

 

 

 

     Ustav i prava građana

         ponedeljak 13.04.2020. u 12:35

 

 

 

 

3

Srpski  jezik i književnost

pismeni utorak 31.03.2020. u 11:00

 

 

 

 

I,II,III,IV razred

usmeni četvrtak 02.04.2020. u 10:00

 

4

Matematika 

pismeni ponedeljak 30.03.2020. u 09:50

 

 

 

 

I,II,III,IV razred

usmeni sreda 01.04.2020. u 14:10

 

5

 

 

 

Muzička umetnost

sreda 08.04.2020. u 11:40

 

 

 

 

6

 

 

 

Likovna kultura

sreda 08.04.2020. u 11:40

 

 

 

 

7

Istorija    I i II razred

Verska nastava   I i II razred

Građansko vaspitanje I i II razred

 

 

utorak 31.03.2020. u 09:50

 

 

 

8

Građansko vaspitanje  III i IV razred

 

 

Sociologija

Filosofija

petak 03.04.2020. u 10:45

 

Verska nastava  III i IV razred

 

 

 

 

pismeni  ponedeljak 30.03.2020. u 10:00

 

9

  Engleski jezik    I,II,III i IV razred

 

 

 

 

usmeni sreda 08.04.2020. u 11:40

 

 

 

 

 

10

Računarstvo i informatika

petak 03.04.2020. u 10:45

 

 

 

 

 

11

 

 

 

Fizičko vaspitanje

sreda 01.04.2020. u 10:45

 

 

 

 

12

 

 

 

Geografija

 utorak 31.03.2020. u 12:30

 

 

 

 

 

Biologija

Ekologija i zaštita životne

sredine

 

 

13

utorak 31.03.2020. u 12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Hemija

utorak 31.03.2020. u 13:20

 

 

 

 

 

15

 

 

 

      Fizika        I,II i III razred                               

utorak 31.03.2020. u 13:20

 

 

 

 

 

*

RASPORED  POLAGANJA  ISPITA  U

APRILSKOM ROKU  OD 30.03.2020.  do 14.04.2020.

III

Nautika

Datum i vreme polaganja

Komisija

1

Tehničko crtanje sa nacrtnom

 

sreda 01.04.2020. u 09:50

 

 

  geometrijom

 

 

 

2

Pomorska navigacija I razred

sreda  01.04.2020. u 14:10

 

Praktična nastava I razred (more)

 

  

 

3

Praktična nastava  I razred (reka)

sreda  01.04.2020. u 14:10

 

4

 

petak 03.04.2020. u 11:40

 

Mehanika II razred

 

 

 

5

 

 

utorak 31.03.2020. u 13:20 

 

Osnove elektrotehnike

 

II razred

 

6

 

 

 utorak 31.03.2020. u 12:30

 

 

Meteorologija sa hidrologijom

 

Saobraćajna geografija

 

 

 

7

Rečna navigacija II razred

četvrtak 02.04.2020. u 14:10

 

Praktična nastava II razred (reka)

 

 

 

 

 

 

 

8

Brodska medicina sa HTZ

sreda 01.04.2020. u 10:45

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava II razred (more)

 

 

9

 

ponedeljak 06.04.2020. u 10:45

 

 

Pomorska navigacija II razred

 

 

 

Teorija broda I razred

petak 03.04.2020. u 09:50

 

10

Osnovi teorije broda I razred

 

 

 

 

 

Teorija broda  II razred

 

 

11

Osnovi teorije broda II razred

utorak 07.04.2020. u 10:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Medicina za pomorce (pomorci)

sreda 01.04.2020. u 10:45

 

 

 

 

 

13

 

 

 

Pomorsko pravo III razred

petak 10.04.2020. u 10:45

 

 

 

 

14

Komercijalno poslovanje sa brodskom administracijom                           Brodska administracija  

utorak 07.04.2020. u 14:10

 

 

 

 

 

ponedeljak 06.04.2020. u 13:20

 

15

Mehanika III razred

 

 

 

 

 

Brodske mašine i uređaji

 

 

16

 

sreda 08.04.2020. u 09:50

 

 

Poznavanje brodskih mašina i uređaja

 

 

 

 

sreda 08.04.2020. u 14:10

 

17

 Praktična nastava III razred (reka)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Teorija broda III razred

Rečna navigacija III razred

     petak 10.04.2020. u 09:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Plovidbeni propisi sa signalizacijom i PIS

četvrtak 09.04.2020. u 09:35

 

 

 

 

 

20

Pomorska navigacija III razred

četvrtak 09.04.2020. u 13:20

 

 

 

Praktična nastava III razred (more)

 

 

 Meteorologija

utorak 07.04.2020. u 12:30

 

21

Okeanografija

 

 

 

 

22

 

četvrtak 09.04.2020. u 12:30

 

Brodska elektronika III razred

 

 

 

 

Plovidbeno pravo

 

 

23

Pomorsko pravo IV razred

ponedeljak 13.04.2020. u 12:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Stabilitet i krcanje tereta III razred

petak 10.04.2020. u 14:15

 

 

 

 

 

 

Stabilitet i krcanje broda

 

 

25

 

  ponedeljak 13.04.2020. u 14:10

 

 

Stabilitet i krcanje tereta IV razred

 

 

26

Eksploatacija brodova i luka

    utorak 14.04.2020. u 10:45

 

 

Rečna navigacija IV razred

 

 

27

 

ponedeljak 13.04.2020. u 14:10

 

 

Praktična nastava IV razred (reka)

 

 

28

Sigurnost plovidbe (more)

    ponedeljak 13.04.2020. u 10:45

 

 

 

 

 

29

Pomorska navigacija IV razred

utorak 14.04.2020. u 14:10

 

 

Praktična nastava IV razred (more)

 

 

 

Manevrisanje brodom i PISM

 

 

30

Signalizacija i pomorske komunikacije

    petak 10.04.2020.u 10:45

 

 

 

 

 

 

Brodska elektronika IV razred

 

 

31

Elektronika i telekomunikacioni uređaji

utorak 14.04.2020. u 10:45

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED  POLAGANJA  ISPITA  U

APRILSKOM ROKU  OD 30.03.2020.  do 14.04.2020.

II

Mašinstvo i brodogradnja

Datum i vreme polaganja

Komisija

1

Mašinski materijali

 

ponedeljak 30.03.2020. u 13:20

 

 

Praktična nastava I razred

 

Brodograđevinski predmeti I razred

 

 

 

 

 

2

Tehničko crtanje

 

sreda 01.04.2020. u 09:50

 

 

 

 

 

 

3

 

 

utorak 31.03.2020. u 13:20

 

Brodska elektrotehnika II razred

 

 

 

4

Mašinski elementi  II razred Mehanika II razred

petak 03.04.2020. u 11:40

 

 

 

5

 

 

sreda 01.04.2020. u 10:45

 

Medicina za pomorce

 

 

 

6

Praktična nastava II razred 

četvrtak  02.04.2020. u 10:45

 

 

 

Brodograđevinski predmeti II razred

 

7

Poznavanje broda

petak 03.04.2020. u 09:50

 

 

 

8

 

ponedeljak 06.04.2020. u 13:20

 

Mehanika  III razred 

 

 

 

9

 

četvrtak 09.04.2020. u 12:30

 

Brodska elektrotehnika III razred

 

 

 

 

Sigurnost plovidbe  (mašinci)

 

ponedeljak 13.04.2020. u 10:45

 

10

 

 

 

 

Praktična nastava III razred, Brodski motori III razred

utorak  07.04.2020. u 11:40

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

Termodinamika

Mašinski elementi III razred

četvrtak 09.04.2020. u 08:50

 

13

Brodske pomoćne mašine i uređaji III razred Brodograđevinski predmeti za III razred

sreda 08.04.2020. u 09:50

 

 

 

14

Praktična nastava IV razred

Brodski motori IV razred, Brodograđevinski predmeti IV razred

petak 10.04.2020. u 11:40

 

15

 Brodske pomoćne mašine i uređaji IV razred, Brodska parna postrojenja

utorak 14.04.2020. u 14:10

 

 

 

 

ponedeljak 13.04.2020. u 12:35

 

16

Pomorsko pravo IV razred

 

 

 

 

17

 

Brodska automatizacija

utorak 14.04.2020. u 10:45

 

 

 

 

 

RASPORED  POLAGANJA  ISPITA  U

APRILSKOM ROKU  OD 30.03.2020.  do 14.04.2020.

 

Hidrograđevinski smer

Datum i vreme polaganja

Komisija

1

Građevinski materijali

U dogovoru sa predmetnim nastavnicama

 

Građevinske konstrukcije

 

Tehničko crtanje

 

 

2

Geodezija

Hidrologija sa hidrometrijom

Praktična nastava II razred

 

 

3

Građevinska hidraulika

Statika i otpornost materijala

Primena računara u građevinarstvu

 

 

 

4

Beton

U dogovoru sa predmetnim nastavnicama

 

Snadbevanje vodom I kanalisanje naselja

 

 

 

Mehanika tla I fundiranje

 

5

Regulacija reka

 

Praksa na hidrotehničkim objektima

 

Organizacija građenja

 

 

6

Praktična nastava IV

 

7

Korišćenje vodnih snaga

 

 

 

8

Unutrašnji plovni putevi i pristaništa

 

 

 

9

Hidrotehničke melioracije