ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО,БРОДОГРАДЊУ И

ХИДРОГРАДЊУ

Tel. +381 11  362 0743,   tel/fax. 2644-458,  e-mail: www.brodarska.edu.rs

Београд, Милоша Поцерца  2

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈАНУАРСКОМ  РОКУ  ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ

Српски језик и књижевност

Уторак 18.II 2020.

у 11:00

Бродомашински техничар

Испит

Датум

Изборни предмет:

Четвртак 20.II 2020.

у 12:30

Одбрана матурског рада:

Петак 21.II 2020.

у 14:10

 Бродограђевински техничар

Испит

Датум

Изборни предмет:

Четвртак 20.II 2020.

у 12:30

Одбрана матурског рада:

Петак 21.II 2020.

у 14:10

Бродомеханичар и бродомонтер

Испит

Датум

Одбрана завршног рада

Петак 21.II 2020.

у 14:10

Наутички техничар - речни смер

Испит

Датум

Изборни предмет:

Среда 19.II 2020.

у 11:35

Одбрана матурског рада

Петак 21.II 2020.

у 09:40

Бродовођа

Испит

Датум

Одбрана завршног рада

Петак 21.II 2020.

у 09:40

Наутички техничар - поморски смер

Испит

Датум

Изборни предмет:

Среда 19.II 2020.

у 14:10

Одбрана матурског рада

Четвртак 20.II 2020.

у 14:10

Грађевински техничар за хидроградњу

Испит

Датум

Изборни предмет:

Четвртак 20.II 2020.

у 14:10

Одбрана матурског рада

Петак 21.II 2020.

у 14:10

                                                                             

                                                                             Директорка школе

                                                                                 Татјана Ђокић

                                                                                          _____________________

Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju - Beograd   (c) 2018