erasmus

Опште о пројекту

Назив пројекта:

 

Практична настава на симулаторима за поморско образовање у Србији - Practical Training on simulators for Maritime Study of Serbia

Број пројекта

2017-1-RS01-KA102-000060

Програм

ERASMUS +

Активност

КА1-Мобилност у сврху учења за појединце

Носилац пројекта

Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, Београд

Партнер у пројекту

Поморска школа, Бакар

Земља мобилности

Хрватска

Број учесника мобилности

10 ученика и 2 наставника

Време трајања мобилности

14 дана, мај –јун 2018. године

Вођа пројекта

Татјана Ђокић, директорка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шта пројекат пружа ученицима?

У оквиру пројекта, финансираног средствима Европске Уније, у програму Ерасмус+. Кључна активност КА1, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, Београд учесницима пројекта омогућава:

-        Практичну наставу кроз  обуку на симулаторима у трајању од две недеље у Поморској школи

-        Културолошку припрему са циљем упознавања историјско-културне баштине Бакра и околине

-        Путовање на релацији Београд- Бакар- Београд

-        Смештај и исхрану у време трајања

 

 

                            

 

 

- Овде можете преузети јавни позив за наставнике

- Овде можете преузети јавни позив за ученике

- Овде можете преузети бодовну листу за ученике

- Овде можете преузети коначну бодовну листу за ученике